01

Privacybeleid

DJ DUCKO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, (nieuwsbrief)abonnees, klanten en bezoekers van bijeenkomsten en van onze website(s). Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen.

DJ DUCKO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. DJ DUCKO houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

DJ DUCKO verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over aanbiedingen en activiteiten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DJ DUCKO, zijn klanten en medewerkers.